PD HAKL


ORGANI PLANINSKEGA DRUŠTVA HAKL – 6 mandat IZVOLJENI NA ZBORU ČLANOV 23. 01.2016 ZA DOBO ŠTIRIH LET (do 2020)

 

 

Naslov društva: PLANINSKO DRUŠTVO HAKL SV. TROJICA
  Mariborska cesta 001
  2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Društvena pisarna:

Mariborska cesta 001

 

(stavba kulturnega doma)

 


 

UPRAVNI ODBOR:

predsednik

Dragotin Kuster

Zg. Žerjavci 34

2230 Lenart

041-475588; Dragotin.Kuster@gmail.com

podpredsednik

Zdenko Simonič *

Vzhodna ul. 36

2000 Maribor

041-675795; Zdenko.Simonic@gmail.com

tajnik

Drago Lipič

Pot v Dobravo 8 2235 Sv. Trojica

040-230240; Drago.Lipic@gmail.com

blagajnik

Janez Herič

Zg.Porčič 26

2235 Sv. Trojica

040-752857; Janezhericivan@gmail.com

član komisije plan. vodnikov-VK

Marjan Rebernik*

Nikova ulica 16

2230 Lenart

041-446766; rebernikm@gmail.com

član mladinske komisije-MK

Marta Jemenšek

Sp. Porčič 14/a

2230 Lenart

031-404390; Marta.Jemensek@guest.arnes.si

član

Feliks Perko

Cvetlična ulica 18

2235 Sv. Trojica

041-579415; Mizarstvo.Perko@siol.net

član

Marjan Rebernik

Nikova ulica 16

2230 Lenart

041-446766; rebernikm@gmail.com

član

Majda Kuster

Zgornji Žerjavci 34

2230 Lenart

041-481566; kuster.karina@siol.net

član

Marija Herič

Zg. Porčič 26

2235 Sv. Trojica

02-7207630; Janezhericivan@gmail.com

član

Jožef Šamperl

Kraigherjeva 1

2230 Lenart

031-430566; Samperl.Jozef@gmail.com

član

Janko Haložan

Cankarjeva 13

2235 Sv. Trojica 031-642596;  DekorHalozan@siol.net

 * - Od 21.1.2017 dalje.

NADZORNI ODBOR:

predsednik

Milan Poharič

Čagona 95

2236 Cerkvenjak

041-388164; Milan.Poharic@gmail.com

član

Tomaž Štumpf

Vukovski dol 45

2221 Jarenina

031-324162; Tomaz.Srumpf@gmail.com

član Cvetka Vargazon Duplek 33/c 2241 Sp. Duplek 041-233-629; Tipom.direkt@siol.net

 

 

ARBITRAŽA:

predsednik

Janko Haložan

Cankarjeva 13

2235 Sv. Trojica

031-642596; Janko.Halozan@gmail.com

član

Marjan Fištravec

 

2000 Maribor

 

član

Slavica Lipič

Pot v Dobravo 8

2235 Sv. Trojica

040-474220; Slavica.Lipic@gmail.com

 

 VODNIŠKA KOMISIJA:

načelnik

Marjan Rebernik *

Nikova ulica 16

2230 Lenart

041-446766; rebernikm@gmail.com

članica namestnica
načelnika

Ida Kokol

Benediški vrh 55

2234 Benedikt

040-559758; Ida.Kokol@gmail.com

član

Darinka Krabmerger

Partizanska cesta 7

2230 Lenart

051 342-357; Kramberger.Darinka@gmail.com

član

Zdenko Simonič

Vzhodna ul. 36

2000 Maribor 041-675795; Zdenko.Simonic@gmail.com

član

Branko Družovec *

Osek 83/c

2235 Sv. Trojica

051-313480; Branko.Druzovec@siol.net

 * - Od 21.1.2017 dalje.

KOMISIJA ZA PLANISNKE POTI -  MARKACISTI:

predsednik

Ivan Žmauc

Cafova 15

2235 Sv. Trojica

051-314581; Ivan.Zmauc@gmail.com

član

Tomaž Šrumpf

Vukovski dol 45

2221 Jarenina

031-324162; Tomaz.Srumpf@gmail.com

član

Feliks Perko

Cvetlična ulica 18

2235 Sv. Trojica

041-579415; Mizarstvo.Perko@siol.net

član

Anžel Srečko

Kraljevci 5

9244 Sv.Jurij ob Ščavnici

041-775996

 

MLADINSKA KOMISIJA:

predsednik

Jemenšek Marta

Sp. Porčič 14/a

2230 Lenart

031-404390; Marta.Jemensek@guest.arnes.si

član

Silva Špindler

Jurovski dol 2223 Jurovski dol

031-552557; Silva.Spindler@guest.arnes.si

član

Melita Kramberger

Banovska cesta 2

9241 Veržej

031-285186; Meli.Kramberger@gmail.com

 


O PD HaklPohodi VodnikiFotografijePotopisStaro ‌  RaznoMladinski odbor  ‌ Markacijski odbor  ‌ Stare novice  ‌ Povezave  ‌ Knjige  ‌ Trgovine  ‌ Mali oglasi  ‌ Začetek