PD HAKL


P O H O D I   V LETU 2019 

[Grb OŠ Sv. Trojica]

    

Za učence prve, druge in tretje triade ter učitelje oz. za planinske vodnike PD Hakl.

CILJI:
- Omogočiti organizirano in sistematično pridobivanje osnovnih veščin, znanj in navad, potrebnih za gorniško dejavnost;
- navajanje na športni in zdrav način življenja;
- razvijati odnos do narave, naravnih lepot in bogastev;
- seznanjati s tehničnimi pripomočki in njihovo uporabo za gorniško dejavnost (kaj vzamem v gore);
- pripravljanje za varno hojo v gorah;
- spoznavati druge pohodnike in se naučiti pozdravljanja v gorah, odnašanja smeti v dolino, kulturnega obnašanja na poti in nudenja prve pomoči ponesrečencem;
- se sprostiti, razvedriti in bogatiti prosti čas.

Dejavnosti se bodo izvajale v sodelovanju s PD Hakl Sv. Trojica in OŠ Benedikt.

K vsakemu pohodu pripravim:
- vabilo,
- opomnik, ki ga dobijo udeleženci pred pohodom,
- seznam udeležencev,
- soglasje staršev, ki ga podpišejo ob prijavi in
- analizo ter strokovno pripravo poti.


PLANIRANE DEJAVNOSTI v letu 2018/19: OŠ in vrtec Sveta Trojica in OŠ Benedikt bodo skupaj izvedli naslednje pohode:

Št.: Smer pohoda: Predviden datum: Vodja:
1. Pohod ob reki Muri 13. oktober 2018 M. Jemenšek
2. Nočni pohod po Anini poti 11. januar 2019 D. Lipič
3. Mustrova pot 30. marec 2019 M. Jemenšek
4. Srečanje planincev PD Pomurja (Bukovniško j. Bogojina) 6. april 2019 M. Jemenšek
5. Velika planina 18. maj 2019 M. Jemenšek
       

*Opomba: vse smeri in datumi so okvirno zastavljeni.

Za znamkico bodo letos učenci prispevali celotno članarino - 7 €. Starši, ki želijo biti prisotni na pohodu, morajo biti člani PD. S tem so vsi zavarovani v primeru kakšne nezgode.


PD si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi izletov ter zamenjavo vodnika. Vodnik ima pravico in dolžnost, da vsem udeležencem, ki nimajo ustrezne opreme za turo, nadaljevanje pohoda prepove. Lastna presoja vodnika je tudi prepoved nadaljevanja izleta, če bi to povzročalo nevarnost za udeležence.

Za udeležbo pohoda ZAHTEVAMO:
Planinske čevlje, nahrbtnik z toplimi oblačili ter osnovno količino hrane ter tekočine, rokavice, sončna očala, oblačilo proti dežju, baterija.

Prijave na izlet in druge informacije dobite v DRUŠTVENI PISARNI, v kulturnem domu v Sv. Trojici, ki je odprta vsako sredo od 17. do 20. ure v zimskem času in od 20. do 22. ure v poletnem času. Za udeležbo na vseh društvenih akcijah in izletih je obvezna plačana članarina in podpisana pristopna izjava. Udeležba na lastno odgovornost.

Vsem pohodnikom želimo VARNO HOJO, LEP RAZGLED TER VELIKO PLANINSKIH UŽITKOV IN SPOMINOV!


MLADINSKA KOMISIJA:

predsednik

Jemenšek Marta

Sp. Porčič 14/a

2230 Lenart

031-404390; Marta.Jemensek@guest.arnes.si

članica

Melita Kramberger

Banovska cesta 2 9241 Veržej

031-285186; Meli.Kramberger@gmail.com

članica

 

 

 

 

 


O PD HaklPohodi VodnikiFotografijePotopisStaro ‌  RaznoMladinski odbor  ‌ Markacijski odbor  ‌ Stare novice  ‌ Povezave  ‌ Knjige  ‌ Trgovine  ‌ Mali oglasi  ‌ Začetek