PD HAKL


P O H O D I   V LETU 2016

 

LETNI DELOVNI NAČRT PLANINSKE SKUPINE OŠ Sv. Trojica, OŠ Benedikt in OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol - 2015/16 


Mentorica: Marta Jemenšek - OŠ Sveta Trojica

Mentorica: Melita Kramberger - OŠ Benedikt

Mentorica: B. Oder - OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol

 

[Grb OŠ Sv. Trojica]

    

Za učence prve, druge in tretje triade ter učitelje oz. za planinske vodnike PD Hakl.

CILJI:
- Omogočiti organizirano in sistematično pridobivanje osnovnih veščin, znanj in navad, potrebnih za gorniško dejavnost;
- navajanje na športni in zdrav način življenja;
- razvijati odnos do narave, naravnih lepot in bogastev;
- seznanjati s tehničnimi pripomočki in njihovo uporabo za gorniško dejavnost (kaj vzamem v gore);
- pripravljanje za varno hojo v gorah;
- spoznavati druge pohodnike in se naučiti pozdravljanja v gorah, odnašanja smeti v dolino, kulturnega obnašanja na poti in nudenja prve pomoči ponesrečencem;
- se sprostiti, razvedriti in bogatiti prosti čas.

Dejavnosti se bodo izvajale v sodelovanju s PD Hakl Sv. Trojica in OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol ter OŠ Benedikt.

K vsakemu pohodu pripravim:
- vabilo,
- opomnik, ki ga dobijo udeleženci pred pohodom,
- seznam udeležencev,
- soglasje staršev, ki ga podpišejo ob prijavi in
- analizo ter strokovno pripravo poti.


PLANIRANE DEJAVNOSTI v letu 2015/16:

Uvodna del:
Predstavitev planinskega krožka na šoli ter načrt pohodov v tem šolskem letu; Zbiranje prijav in podatkov mladih planincev. Novi člani dobijo planinske dnevnike, stari pa znamkico za članstvo v letu 2015 (PD Hakl; 5 € članarina).
 
September 2015
Jesenski pohod:
Miškov pohod po Lendavskih goricah in ogled novega razglednega stolpa Vinarium
 
10. 10. 2015
Vodja: M. Jemenšek
v sodelovanju z g. Štefanom Kozakom
Zimsko-spomladanski pohod:
NOČNI POHOD Z LAMPIJONČKI na Tri kralje v Benediktu
December 2015 - januar 2016
Vodja: M. Kramberger skupaj z OŠ Benedikt in OŠ Jurovski Dol
SREČANJE PLANINCEV POMURJA marec, april 2016
Vodja: M. Jemenšek
Pomladanski pohod:
KOPITNIK nad Rimskimi Toplicami
7. maj 2016
Vodja: M. Jemenšek
PRAZNOVANJE 20. LETNICE PD HAKL-POHOD PO DELU PPP 21. maj 2016
POHOD PO TPP SV. TROJICA in obeležitev 20. obletnice PD Hakl 11. junij 2016

NAČRT DELA:

Tudi v letošnjem letu stremim k cilju, da mlade planince predvsem varno popeljem po slovenskih gorah. Do sedaj sem dobila kar nekaj pohval s strani društva, da delo dobro opravljam in tako si želim tudi v prihodnje. Vse poti sem si letos ogledala in preverila dostop in zahtevnost poti. Starše pisno obvestim o pohodu in zagotovim varnost. Pohode poskušam popestriti z zanimivostmi iz kraja in posebnosti poti. Zvestim planincem sem lansko leto podelila planinska priznanja, ki so bila dobro sprejeta. Tudi letošnje leto bom nadaljevala s priznanji.

Pri vodenju se povezujem z vodniki PD Hakl, z učiteljico iz Benedikta in Jurovskega Dola in tajnikom društva g. Dragom Lipičem.
V lanskem letu smo sprejeli sklep, da vozimo na pohod otroke, starše pa le, če so člani PD Hakl.
Tako smo se zavarovali v primeru, če se tudi komu od odraslih oseb kaj zgodi in ugotovili, da je lažje peljati skupino otrok brez staršev.
Zvišala se je tudi članarina na otroka (5 EUR), saj društvo ne more več pokrivati razlike v ceni članarine (7 EUR). Upam, da to ne bo odvrnilo mladih planincev za pohode.

V letošnjem letu si želim, da se bo za pohode odločilo čim več planincev in da stroški prevoza ne bodo previsoki. Od Občine Sveta Trojica je društvo dobilo 78,14 EUR za pohode in mentorja.

Vse izlete in utrinke bom sproti objavljala na šolski spletni strani OŠ Sveta Trojica in/ali galeriji PD Hakl.

5. 9. 2015, Sveta Trojica.

Marta Jemenšek


 


PD si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi izletov ter zamenjavo vodnika. Vodnik ima pravico in dolžnost, da vsem udeležencem, ki nimajo ustrezne opreme za turo, nadaljevanje pohoda prepove. Lastna presoja vodnika je tudi prepoved nadaljevanja izleta, če bi to povzročalo nevarnost za udeležence.

Za udeležbo pohoda ZAHTEVAMO:
Planinske čevlje, nahrbtnik z toplimi oblačili ter osnovno količino hrane ter tekočine, rokavice, sončna očala, oblačilo proti dežju, baterija.

Prijave na izlet in druge informacije dobite v DRUŠTVENI PISARNI, v kulturnem domu v Sv. Trojici, ki je odprta vsako sredo od 17. do 20. ure v zimskem času in od 20. do 22. ure v poletnem času. Za udeležbo na vseh društvenih akcijah in izletih je obvezna plačana članarina in podpisana pristopna izjava. Udeležba na lastno odgovornost.

Vsem pohodnikom želimo VARNO HOJO, LEP RAZGLED TER VELIKO PLANINSKIH UŽITKOV IN SPOMINOV!


ODBOR MLADINSKEGA ODSEKA:

predsednik

Jemenšek Marta

Sp. Porčič 14/a

2230 Lenart

031-404390; Marta.Jemensek@guest.arnes.si

član

Silva Špindler

Jurovski dol 2223 Jurovski dol

031-552557; Silva.Spindler@guest.arnes.si

član

Melita Kramberger

Banovska cesta 2

9241 Veržej

031-285186; Meli.Kramberger@gmail.com

 


O PD HaklPohodi VodnikiFotografijePotopisStaro ‌  RaznoMladinski odbor  ‌ Markacijski odbor  ‌ Stare novice  ‌ Povezave  ‌ Knjige  ‌ Trgovine  ‌ Mali oglasi  ‌ Začetek